Chương trình đã được bảo hộ bảo bản quyền bởi cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Mọi vi phạm bản quyền chương trình đều bị xử lí theo pháp luật.

Luyện tập

Bài luyện tập tổng hợp

...

Đề thi trắc nghiệm

...
Đề thi chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa 2015
Đề thi chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa 2016
Đề thi chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa 2017

Đề thi tự luận tham khảo

...