FULL LOOK

Phần mềm Khảo sát và Phát triển năng lực toàn diện bằng tiếng Anh

Chọn ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh | Tiếng Việt | Song ngữ

Hướng dẫn xem Lịch sử học tập


Khi bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống

Bước 1: Di chuột vào tên tài khoản cá nhân của bạn ở đầu trang, chọn "Trang cá nhân".Bước 2. Xem lịch sử học tập


Luyện thi tiếng Anh kiểu mới vào trường Trần Đại Nghĩa Tại Đây